Lielplatones pagasts

Platība: 49.91 km2
Iedzīvotāju skaits: 776 (uz 02.01.2018.)

Teritorija
Robežojas ar Platones, Zaļenieku, Vilces, Elejas pagastiem.
Pagasta autoceļu un ielu kopējais garums 50.13 km.
Lielplatones pagasta centrs Lielplatone no Jelgavas atrodas 24 km attālumā.

Pagasta apdzīvotās vietas
Lielplatones ciems un Sidrabes ciems

Daba
Zemes virsmas augstumi virs jūras līmeņa ir robežās no 1 m līdz 40 metriem. Veģetācijas periods – 185 dienas. Atrodas Zemgales līdzenumā ar velēnu-karbonātiskām augsnēm ar augstu dabisko auglību, kas ir divas reizes auglīgāka par augsni piejūras zemienē.
Lielplatonei cauri tek Platones upe un Sidrabes upe, kas Lielplatones muižas parkā satek kopā, veidojot Platoni. Pagastā ir divi parki: Lielplatones muižas ( ar pašu muižas ēku un muižas komleksu) un Sidrabes parks.
Teritorijai tipiski valdošie D vēji, kas raksturīgi Zemgales līdzenumos.

Vēsture
12-14.gs. Lielplatones teritorija piederēja pie zemgaļu Upmales valsts Sidrabes novada, 16.-17.gs. Lielplatones muižas novads. 1819.gadā nodibināts Lielplatones muižas pagasts.
Gadu gaitā mainījušās pagasta : robežas, platība, iedzīvotāju skaits, sastāvs.
Pagasta nosaukums un pamatteritorija ir saglabājusies .
Lielplatones muižas ansamblī apskatāmie objekti ir muižas ēka, dārznieka namiņš, vešūzis, klēts, kas ir pašvaldības īpašumi.
1839.gadā Lielplatonē nodibina pirmo skolu. 1840.gadā skolā mācās 61 bērns.1937.gadā Lielplatones muižā ierīkota lauksaimniecības kamera, kura Nodarbojas ar zemkopības darba rīku un mašīnu pielietošanas pētīšanu.1945.gadā nodibināta mehanizācijas skola. 1996.gada 1.janvārī Lielplatones pagastā izveidojušās 74 zemnieku saimniecības ar kopējo platību 1745 ha

Novadnieki
Dzejnieks Tālivaldis Treicis
Rakstnieks Roberts Krūms
Dzejnieki - laikabiedri Aija Popila, Māra Puriņa, Juris Čuričevs (arī gleznas)
Rakstniece Kristīne Muciniece

Video autori: Antra Leite-Straume un Jēkabs Vilkārsis

Lielplatones pagasta kontakti