29.11.2022.

Novadpētniecība

Drukāt

Novadpētniecība ir lokālu teritoriju (dzimtā novada, ciema, pagasta, pilsētas utt.) izpēte un zinātne par to. Ar novadpētniecību parasti nodarbojas skolēni, attiecīgā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, entuziasti. Iegūtā informācija dod plašu ieskatu par konkrētās teritorijas dabu, iedzīvotāju sadzīvi, paražām, folkloru, vēsturiskiem notikumiem, ievērojamiem novadniekiem. Novadpētniecībā plaši izmanto lauku pētījumu metodes, intervijas, arhīvu un senu publikāciju izpēti u.c.*

  • Jelgavas pilsētas bibliotēkā veidotā datubāze „Ievērojami cilvēki Jelgavā" –   biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni: šeit
  • Ievērojamo novadnieku kalendārs tiek sastādīts ik gadu, iekļaujot  pazīstamākos Jelgavas un Jelgavas apkārtnes novadu cilvēkus,  kuriem aprit apaļas 5 un 10 gadu jubilejas (50 gadi, 55, 60, 65 utt.). 2018. gada kalendārs: šeit
  • Tematiska literatūras kopa “Jelgavas un Ozolnieku novads grāmatās”: šeit
  • Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs aptver grāmatu un Jelgavas laikrakstu publikāciju sarakstus par katru pagastu, vietu, objektu: šeit

 

Tēma Autors Materiāls
Ūziņu vēsture Gunita Kulmane http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
Ūziņu vējdzirnavas Gunita Kulmane http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
Ūziņi no putna lidojuma
Gunita Kulmane
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_09_01_archive.html
Ūziņu un apkārtnes mājas
Gunita Kulmane
Ūziņu I. pakāpes pamatskola
Gunita Kulmane
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2016/12/uzinu-skola.html
Eduards Svirlovskis Dr. pharm., profesors. Korporācijas „Lettgallia“ filistrs
Gunita Kulmane
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/2014_06_01_archive.html
Šūlmaņu dzimtas hronika
Gunita Kulmane
Jānis Bergs - TZO un Viestura ordeņa kavalieris. Lauksaimnieks. "Zildeguņu" saimnieks. Gunita Kulmane https://uzinubiblioteka.blogspot.com/2018/12/janis-bergs-tzo-un-viestura-ordena.html
Ziemassvētku kaujas Dagnis Dubrovskis Veltījums Latviešu strēlnieku piemiņai
Bēgle. Ieviņas Pickas Emhardtes (dz. Šperliņas) atmiņu stāsts
Gunita Kulmane

*Skaidrojums - Definīcija no Akadēmiskās terminu datu bāzes