Licencētā makšķerēšana Lielupē Jelgavas un Ozolnieku novados

Licencētās makšķerēšanas licences no 01.06.2020. iespējams iegādāties elektroniski tikai www.manacope.lv . Vietnē www.epakalpojumi.lv to vairs nav iespējams izdarīt.

 

Paskaidrojuma raksts par saistošajiem noteikumiem “Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam”