Licencētas zemūdens medības Lielupē

Licencētās zemūdens medību licences no 01.06.2020. iespējams iegādāties elektroniski tikai www.manacope.lv . Vietnē www.epakalpojumi.lv to vairs nav iespējams izdarīt.
 

Paskaidrojuma raksts par saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē”

Paskaidrojuma raksts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7 „Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē”