Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

Pakalpojums pieejams Latvija.lv.