Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai