APLIECINĀJUMS (par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai)