18.08.2022.

Detālplānojuma vai lokālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšana un sabiedriskā apspriešana

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv