APLIECINĀJUMS par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai