26.09.2022.

Informācija no teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, un detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv