Kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā kapa rakšanai (Jelgavas novadā)

Pakalpojums pieejams Latvija.lv.