08.08.2022.

Iesniegums par piekrišanu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi

Drukāt

​Jelgavas novada pašvaldība informē, ka Latvijas zemes fonda pārvaldītājs (ALTUM) laika posmā no šī gada 27.jūlija līdz 7.augustam  nepieņems lēmumus par pirmpirkuma tiesību īstenošanu uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Iesniegumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kas tiks iesniegti pašvaldībā un būs jāvirza Latvijas zemes fonda pārvaldītājam pirmpirkuma tiesību izvērtēšanai, Jelgavas novada pašvaldības Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijā tiks izskatīti pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no ALTUM.


Pakalpojums pieejams Latvija.lv