07.07.2022.

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv.