Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības

Pakalpojums pieejams Latvija.lv