Ēdināšanas atbalsta saņemšana izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā