Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pensijas vecuma personām un invalīdiem

Pakalpojums pieejams Latvija.lv