08.08.2022.

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērniem

Drukāt
  • Pakalpojums
  • Iesniegums (mācību gada uzsākšanai izglītības iestādē)
  • Iesniegums (licencētas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai; medicīnisko pakalpojumu segšanai)