07.07.2022.

Pabalsts garantēto minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Drukāt

Pakalpojums pieejams Latvija.lv