Pabalsts garantēto minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pakalpojums pieejams Latvija.lv