Sociālo garantiju nodrošināšana bārenim līdz 24 gadu vecumu sasniedzot