Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Pakalpojums pieejams Latvija.lv