Piektdiena, 18. Jūnijs, 2021
Madis, Alberts

Aktualitātes

Aicina iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

Aicina iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

22.03.2021. 17:17

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē! Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tādēļ aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam fokusgrupās, tematiskajās grupās, aptaujās!

Lemj par pilsētas un novada kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

Lemj par pilsētas un novada kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi

19.03.2021. 10:56

Lai nodrošinātu kvalitatīvu Jelgavas valstspilsētas un jaunizveidojamā Jelgavas novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Jelgavu un jaunizveidojamo Jelgavas novadu, Jelgavas novada dome šī gada pirmajā janvāra sēdē, balstoties uz aktuālajām likuma izmaiņām, pieņēma lēmumprojektus par divu būtisku dokumentu izstrādi - Jelgavas valstspilsētas un jaunizveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022. – 2035. gadam un abu pašvaldību attīstības programmai 2022.-2027.gadam.