03.12.2022.

Ēku nosaukumu norādzīmes un numuri

Drukāt

Kārtību, kādā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā noformējamas un izvietojamas nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norādes, ielu un māju norādzīmes, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmes un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmes nosaka Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17