03.12.2022.

Informācijai

Drukāt
 
No 2020.gada 1.janvāra būvniecības dokumentācija TIKAI DIGITĀLI
Konsultāciju laiki pēc iepriekšēja pieraksta:
Pirmdienās: 10.00-12.00
Ceturtdienās: 13.00-17.00

Adrese:
Stadiona iela 10 (2.stāvā), Ozolnieki
Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
Tālrunis: 20016983 (Būvvaldes vadītāja p.i. Arvīds Račinskis)
INFORMĀCIJAI!
 

JAUTĀJUMI PAR BIS?

ZVANI uz BVKB informatīvo tālruni:

62004010!

 
  • Būvprojektus, Paskaidrojuma rakstus, Apliecinājuma kartes iespējams iesniegt elektroniskā veidā būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/
  • Veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas SIA "MDC"- pieprasījuma nosūtīšanai un datu saņemšanai izmantojama e-pasta adrese infodati@mdc.lv.
  • Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese: infodati@mdc.lv

Saistošos noteikumus skatīt - Teritorijas plānošana

Jelgavas novada pašvaldība veic augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā no 2010.gada 5.augusta.