Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes ārkārtas sēde Nr.1

11.01.2012

11.01.2012, plkst. 13:30

Protokols

1. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā 2012.gadā” izdošanu
2. Par noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm” apstiprināšanu
3. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemes
piekritību” (protokols Nr.11 48.§)
4. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
nolikumā