Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr.2

26.02.2014

26.02.2014, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par Bāriņtiesas darbu 2013.gadā
2. Par konkursa "Uzņēmēju gada balva 2014" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā” izdošanu
4. Par Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
5. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārtas ietvaros
6. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 20.§) „Par Jelgavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”
7. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§) ”Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””
8. Par ielas statusa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Vecblukas, Jaunsvirlaukas p.)
9. Par dzīvokļa atsavināšanas ierosinājuma atteikumu (Stadiona iela 4-9, Kalnciema p.)
10. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Draudzības 7-24, 2. Draudzības 10-27, 3.Stadiona 4-10, Kalnciema p.; 4. Lietuvas 65/67-35, 5. Lietuvas 65/67- 34, 6. Parka 8-6, 6. 7. Lietuvas 65/67-25, 8. Dārza 16-17, 9. Dārza 14-1, 10. Dārza 15-14, Elejas p.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Muižnieki, Jaunsvirlaukas p.; 2. 2.masīvs 31, Kalnciema p.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bērzu iela 9-12, Līvbērzes p.)
13. Par kustamās mantas atsavināšanu (a/m Audi 80, pašv.policija)
14. Par Jelgavas novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu izmaksu par vienu personu apstiprināšanu
15. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu un līdzfinansējuma apmēra noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm
16. Par izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādī
17. Par Ilzes Brakmanes iecelšanu Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja amatā
3
18. Par pabalsta piešķiršanu L. K.
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
19. Par aizņēmuma ņemšanu projekta ”Informācijas tehnoloģiju iegāde Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai” realizācijai
20. Par aizņēmuma ņemšanu Aizupes pamatskolas ēkas, Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas ēkas, Staļģenes vidusskolas muižas ēkas, Šķi