Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Domes sēde nr.14

25.09.2017

27.09.2017, plkst. 15:00
Protokols
Izpilddirektora ziņojums
Audioieraksts

Darba kārtība:
1. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Siliņi 31, Glūdas pag.; 2.Bangu lauks, Valgundes pag.; 3.Pakalniešu pļava, Valgundes pag.; 4.Apogi, Glūdas pag.; 5.Upmaļu gārša, Līvbērzes pag.).
2. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Ābeļdārzs, Lielplatones pag.; 2.Ieloki, Jaunsvirlaukas pag.; 3.Tušķu dārzs, Līvbērzes pag.).
3. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (1.Sūnāji, Sesavas pag.; 2.Līvu ferma, Sesavas pag.).
4. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 30.augustā lēmumā (protokols Nr.13,13.§3.p) "Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu".
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē(1.Jelgavas iela 20, Kalnciems; 2.Glūdas skola, Glūdas pag.).
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Zemes, Vilces pag.; 2.Bērzkroga mežs, Zaļenieku pag.).
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Grantskalni, Vilces pag.).
8. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Ziedkalnes 2-11, Vilces pag.).
9. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Lielvircavas iela 7-5, Platones pag.; 2.Dārza 16-10, Eleja).
10. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Celtnieki-1, Kalnciema pag.; 2.Pūpolu 6-6, Kārniņi).
11. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (1.Dārza 13-14, Eleja; 2.Dārza 15-17, Eleja; 3.Zemgalieši 4, Sesavas pag.; 4.Kleņi 2, Sesavas pag.).
12. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā trešajā izsolē (Priedes-1, Sesavas pag.).
13. Par ēku nodošanu atsavināšanai izsolē (Lemetes, Līvbērzes pag.).
14. Par nedzīvojamās telpas nodošanu atsavināšanai izsolē(Klieņi-4, Sesavas pag.).
15. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu izsolē (1.Nometnes iela 2-5, Kalnciems; 2.Nometnes 2-6, Kalnciems; 3.Nometnes 2-7, Kalnciems; 4.Nometnes 2-4, Kalnciems).
16. Par nedzīvojamo telpu atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemgalieši -7, Sesavas pag.).
17. Par zemes vienības sadalīšanu (Oglīšu lauks, Vircavas pag.).
18. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Ciedru iela 5, Mežciems).
19. Par NĪN parāda un nokavējuma naudas dzēšanu juridiskajām firmām.
20. Par Agneses Ābolas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata.
21. Par Lielplatones pagasta vēlēšanu iecirkņa Nr.470 atrašānās vietas maiņu.
22. Par apkures tarifu apstiprināšanu.
23. Par apkures tarifu apstiprināšanu (JNKU).
24. Par atļauju ražot alkoholisko dzērienu ( vīnu) IK "Žvinguļi".
25. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2017.gada 30.augusta sēdes lēmumā "Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm".
26. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2017.gadam (no 01.09.2017.).
27. Par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā.
28. Par SIA "Jelgavas novada KU" pamatkapitāla palielināšanu (Jāņa Baloža iela 1, Līvbērzes pag.).
29. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa iegādi (Lielupes 12-5, Jaunsvirlaukas pag.).
30. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.).
31. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā otrajā izsolē (Zemgalieši-1, Sesavas pag.).
32. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu(Tērvetes iela 28-4, Vilces pag.).
33. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Līgotnes 1-2, Glūdas pag.).
34. Papildus darba kārtībā. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Skujas, Līvbērzes pag.).
35. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai (Laimiņi, Vijolītes, Jaunsvirlaukas pag.).
36. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Viesturi 336, Glūdas pag.).
37. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
38. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Pūpolu iela 10-5, Kārniņi).
39. Papildus darba kārtībā. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem.
40. Papildus darba kārtībā. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „ideA”.