Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Domes ārkārtas sēde Nr.6

24.03.2020
25.03.2020. plkst. 10:00

Darba kārtība:
1. Par atļauju P.Veļeckim savienot valsts amatpersonas amatu
2. Par zaudējumu atlīdzināšanu SIA Vedgas
3. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumā (protokols Nr.5, 22. §) “Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu”
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi” Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
5. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem atbalsta programmai sporta jomā
6. Par nedzīvojamo telpu nomas un inventāra nomas maksājumu nepiemērošanu ārkārtējā situācijā
7. Par grozījumiem Līvbērzes pamatskolas nolikumā
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunsvirlaukas pils)
9. Par sūkņu stacijas un ārējo kanalizācijas tīklu iegādi (Dzelzceļnieku iela 11A, Eleja)
10. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē( Lielvircavas kapi, Platones pag.)
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu