Domes ārkārtas sēde Nr.25

04.11.2021

4.11.2021., plkst. 15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:

1.Saistošie noteikumi Nr._ „Grozījumi Jelgavas novada domes 2021.gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  „Jelgavas novada pašvaldības nolikums””.
2.Par Jelgavas novada domes 2021.gada 21.oktobra lēmuma “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti” grozīšanu.
3.Par Jāņa Viegliņa iecelšanu Šķibes pamatskolas direktora amatā.
4.Par Aināra Kākera atbrīvošanu no Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu pildīšanas un Everitas Borisovas iecelšanu Ozolnieku vidusskolas direktora amatā.