Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Komisijas

Autotransporta komisija

CIvilās aizsardzības komisija

Ētikas komisija

Autoceļu komisija

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Deputātu ētikas komisija

Budžeta komisija

Dzīvokļu jautājumu komisija

Iepirkumu komisija

Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Vides komisija

Bērnu tiesību aizsardzības starpinstitucionālās sadarbības vienība