Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Komisijas

Stipendiju komisija

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija

Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Deputātu ētikas komisija

Administratīvā komisija

Administratīvo aktu strīdu komisija

Apbalvošanas komisija

Ārkārtas situāciju komisija

Budžeta komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Dzīvokļu jautājumu komisija

Ētikas komisija

Iepirkumu komisija

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Jelgavas novada vēlēšanu komisija

Medību koordinācijas komisija

Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Publisku izklaides un svētku, sapulces, gājienu un piketu rīkošanai iesniegto pieteikumu izskatīšanas komisija

Vides komisija