Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 12§

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Turks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Modris Žeivots
Komisijas locekļi:

  • Ilze Vītola - domes priekšsēdētāja vietniece;
  • Daiga Branta - Īpašuma pārvaldes vadītāja;
  • SIA „Jelgavas novada KU” pārstāvis.

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 
Jelgavā, LV-3001
tālr. 63022238