Svētdiena, 1. Augusts, 2021
Albīna, Albīns

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Drukāt

Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 24.07.2013. sēdes lēmumu - protokols Nr.13; 25.§
Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Komisijas vadītāja: Eva Fišere, Vircavas vidusskolas direktore

Komisijas locekļi:

  • Sabina Shmeleva, psiholoģe
  • Marita Sokolovska-Maldupa, Svētes pamatskolas logopēde
  • Ināra Ozoliņa, Svētes pamatskolas un Staļģenes vidusskolas speciālā pedagoģe
  • Ināra Raumane, Jelgavas novada sporta centra sporta ārste

Komisijas sekretāre: Lāsma Geidāne, Jelgavas novada izglītības pārvaldes galvenā speciāliste

Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, (4.stāvs)
Jelgavā, LV-3001
tālr.: 63024895


Komisijas sēdes notiek mēneša pēdējā pirmdienā, taču laiks un vieta var tikt mainīti.

Plānotās sēdes:

  • 25.01.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
  • 22.02.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
  • 29.03.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
  • 26.04.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
  • 31.05.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē
  • 28.06.2021.  plkst. 15.00-18.00, adrese: Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē

Pieteikšanās uz komisiju obligāta vismaz nedēļu iepriekš. 
Dokumenti jāiesniedz vismaz vienu darbdienu iepriekš.
Ierodoties uz  pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi iesniedzamie dokumenti. Saraksts

Vecāku iesniegums. Veidlapa

Iestādes informācija par izglītojamo. Veidlapa

Iestādes informācija par izglītojamo sociālās rehabilitācijas programmai. Veidlapa