Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Apvienotā komiteju sēde Nr. 3

22.03.2016

23.03.2016, plkst. 15:00

Darba kārtība:

 1. Par Jelgavas novada attīstības programmas publisko apspriešanu;
 2. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (LVM - Vangaļi, Jaunsvirlaukas pagasts);
 3. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vilces iela17", Svētes pagastā, Jelgavas novadā izstrādes termiņa pagarināšanu;
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Svētes pag.-Akācijas 20; Kalnciema p.-Draudzības 13-46; Platones p.-Ceplīši);
 5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Elejas p.-Gaismas 3-23; Lielplatones pag.-1.Tirgus iela 3-6; 2.Atmodas iela-2; Līvbērzes p.-Jelgavas iela 13-14;Jaunsvirlaukas p.-Pērlītes 22; Kalnciema p.-Draudzības 6-104;Draudzības iela 4-15;);
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē ( Svētes pag.-Rubeņu lauks: Sesavas pag.-1.Sūnāji; 2.Līvu ferma; Vircavas p.-Vēdzeles);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Senči-Lielplatones pag.; Laivinieki-Līvbērzes pag.);
 8. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē ( Poķi 10-1, Platones pag.);
 9. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar lejupejošu soli (Braņķi-2, Lielplatones pagasts);
 10. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Bērzu iela 2-18, Sesavas pag.; Lāču iela 42K, Jelgava);
 11. Par lēmuma “Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē” atcelšanu (Jelgavas iela 4B-52, Līvbērzes pag.);
 12. Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē ( Mežvidu lauks , Platones pag.);
 13. Par piekrišanu būves novietošanai ( Lāči, Platones pag.);
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Glūdas p.; Vircavas p.);
 15. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Elejas p.);
 16. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu;
 17. Par piemiņas monētiņu pasniegšanu;
 18. Par Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punkta slēgšanu;
 19. Par 2016.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" precizēšanu;
 20. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.18 "Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā";
 21. Par konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
 22. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas pārbūve” realizācijai;
 23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība” realizācijai;
 24. Par pašvaldības pārvaldes uzdevuma “aprūpes mājās pakalpojums” deleģējumu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība";
 25. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumiem.