Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Komiteju sēdes 23. novembrī

21.11.2016
 • Plkst. 13:30 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Nr. 1
 • Plkst. 14:00 Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 1
 • Plkst. 15:00 Finanšu komitejas sēde Nr. 1
Plkst. 13:30 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Nr. 1. Darba kārtība:
 1. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtība;
 2. Par profesionālās stipendijas piešķiršanu.
Plkst. 14:00 Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 1. Darba kārtībā:
 1. Grozījumi 2016. gada 28. septembra lēmumā (protokols Nr.14 17.§);
 2. Par īpašumu "Lielupes iela 37", Kalnciema pagasts, Jelgavas novads;
 3. Par piekrišanu zemes vienības apbūvei (Lāči, Platones pagasts);
 4. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Kreimenes, Vircavas pagasts).
Plkst. 15:00 Finanšu komitejas sēde Nr. 1. Darba kārtība:
 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (14 īpašumi Kalnciema pag.; 3 īpašumi Zaļenieku pag.; 11 īpašumi Elejas pag.; 3 īpašumi Vilces pag.; 2 īpašumi Glūdas pag.; 2 īpašumi Sesavas pag.);
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Ķīves skola 2; 2) Austrumu iela 5-9, Vilces pag.; 3) Veckupčas-1, Zaļenieku pagasts);
 3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Slimnīcas iela 3-7; 2) Draudzības iela 6-111; 3) Draudzības iela 12A-97; 4) Jaunības iela 1-11, Kalnciema pag.; 5) Ciedru iela 12-3, Jaunsvirlaukas pag.; 6) Parka iela 9-15, Svētes pagasts);
 4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-22, Vilces pag.);
 5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Avēni-1, Zaļenieku pagasts);
 6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Viesturi 263, Glūdas pag.; 2) Lejas, Jaunsvirlaukas pag.);
 7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē 1) Māliņi, 2) Līvu ferma, 3) Sūnāji, 4) Vainagi, 5) Zvaigznītes, 6) Kurmīši, 7) Sunīši, 8) Vilciņi, 9) Dzeņi, 10) Vālodzītes, 11) Pavasari, 12) Mežtīrumi, Sesavas pag.; 13) Rubeņu lauks, Svētes pag.);
 8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē 1) Odiņi, Glūdas pag.; 2) Rozēnzeme, Līvbērzes pag.; 3) Laipas, Jaunsvirlaukas pag.);
 9. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Ziedkalnes iela 26-21, Vilces pag.);
 10. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā;
 11. Par profesionālās stipendijas piešķiršanu;
 12. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
 13. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
 14. Par avansa maksājumu un izveidoto uzkrājumu nedrošiem avansa maksājumiem par pakalpojumiem norakstīšanu;
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu;
 16. Par norēķinu par iztrūkumiem norakstīšanu;
 17. Par avansa maksājumu un izveidotā uzkrājuma nedrošiem avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem norakstīšanu;
 18. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu.