Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Apvienotā komiteju sēde Nr. 1

23.01.2017

25.01.2017., plkst. 13:00

Darba kārtība:
 1. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (2 īpašumi Zaļenieku pagastā; 1 īpašums Vircavas pagastā, 4 īpašumi Lielplatones pagastā; 2 īpašumi Platones pagastā; 1 īpašums Sesavas pagastā, 5 īpašumi Kalnciema pagastā; 6 īpašumi Jaunsvirlaukas pagastā; 6 īpašumi Līvbērzes pagastā; 2 īpašumi Valgundes pagastā; 1 īpašums Glūdas pagastā;
 2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Meža Pakuļi 6, Jaunsvirlaukas pag.; 2) Draudzības iela 6-93, Kalnciems;
 3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē 1) Jelgavas 80-4, Kalnciems, 2) Jelgavas 80-2, Kalnciems, 3) Lielupes 19-6, Kalnciems, 4) Akmeņu 17-5, Kalnciem); 5) Poķu iela 26-1, Platones pag.; 6) Pūpolu iela 7-3, Jaunsvirlaukas pag.;
 4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē 1 )Zemgalieši-1, Sesavas pag., 2) Zemgalieši-4, Sesavas pag., 3) Kastaņu 4-5, Sesavas pag.;
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mazlībēni, Vilces pag.);
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu 1) Avenes, Zaļenieku pag., 2) Dzilnas, Svētes pag. 3) Lielsvētes 12, Svētes pag. 4) Jaunvīksnas, Lielplatones pag.;
 7. Par dzīvokļa atsavināšanu otrajā izsolē (Rammas-2, Zaļenieku pag.; Ziedkalnes 26-21, Vilces pag.);
 8. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (3.masīvs 23, Jelgavas iela 84, Kalnciems);
 9. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē 1) Galenieki, Sesavas pag.; 2) Pārstrauti, Jaunsvirlaukas pag.);
 10. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 1) Smiltnieki, Valgundes pag.; 2) 1.masīvs 23, Kalnciema pag.);
 11. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā (protokols Nr.19,38.§2.p) „Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu”;
 12. Par koku ciršanu īpašumā "Glūdas skola" Glūdas pagastā Jelgavas novadā;
 13. Par koku ciršanu īpašumā “Garaža” Valgundes pagastā, Jelgavas novadā;
 14. Par grozījumiem Elejas PII "Kamenīte" nolikumā;
 15. Par Ineses Kovaļevskas atbrīvošanu no Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja amata;
 16. Par atļauju I.Strēlniecei savienot valsts amatpersonas amatu;
 17. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē;
 18. Par kustamās mantas atsavināšanu trešajā izsolē;
 19. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē;
 20. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017.–2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna 2017.–2019.gadam apstiprināšanu;
 21. Par konkursa "Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2017" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
 22. Par projektu konkursa "Mēs savai videi 2017" nolikuma apstiprināšanu;
 23. Par konkursa „Elejas Tējas namiņš starp mums” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
 24. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā” realizācijai;
 25. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Būvprojektu izstrādāšana Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”” realizācijai;
 26. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu;
 27. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu;
 28. Par Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu;
 29. Par grozījumiem 2015.gada 29.maija lēmumā “Par īres maksas noteikšanu” (protokols Nr.10, 14.§);
 30. Par pārvaldīšanas uzdevuma atsaukšanu;
 31. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu;
 32. Par Jelgavas novada spora centra pedagogu amatu sarakstu apstiprināšanu;
 33. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Mazplatones iela 4-1, Lielplatones pag.; Zaļā iela 1-10, Vircavas pag.);
 34. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (3. masīvs 49, Kalnciema pag.).