04.07.2022.

Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr.5

27.10.2021

28.10.2021., 13:00

Norise: videokonference

Darba kārtība:

1. Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
2. Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
3. Par Jelgavas novada domes 2021.gada 29.septembra lēmuma “Par Jelgavas novada labklājības pārvaldes reorganizāciju un Ievas Briģes iecelšanu par Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāju” grozīšanu