06.07.2022.

Labklājības un sociālo jautājumu komitejas ārkārtas sēde Nr. 4

02.11.2021

2.11.2021., 16:00

Norise: videokonference

DARBA KĀRTĪBĀ:

1.Par saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām” izdošanu.
2.Par izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
3.Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti.