06.07.2022.

Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas ārkārtas sēde Nr.6

09.11.2021

9.11.2021., 16:00

Norise: videokonference

Darba kārtība:

1.Par konkursa “Radošais seniors Jelgavas novadā” nolikuma apstiprināšanu.
2.Par saistošo noteikumu Nr. „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldībā ” apstiprināšanu.
3.Par saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām” izdošanu.
4.Par Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) iegādi.
5.Informatīvs. Par Jāņa Viegliņa iecelšanu Šķibes pamatskolas direktora amatā.