21.05.2022.

Finanšu komitejas sēde Nr.1

14.01.2022

19.01.2022., plkst.15:00

Norise: videokonference

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziemāji, Sesavas pagasts)
3. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Ziemeļu iela 2, Līvbērzes pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Viļķeri, Platones pag.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ( Skudriņas, Kalnciema pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Līgotnītes, Līvbērzes pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Kumelītes, Līvbērzes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Straume 129, Glūdas pag.)
9. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē ( Lielupes iela 13-10, Kalnciems)
10. Par atteikumu izskatīt atsavināšanas ierosinājumu (Celtnieku iela 11-4, Āne)
11. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atlaidi uzņēmumam SIA "Saltums Kandavā" saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
12. Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Draudzības iela 8-113, Kalnciems, Kalnciema pagasts)
13. Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (“Ziedkalnes 1”-1, Vilces pagasts, Jelgavas novads)
14. Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Draudzības iela 6-30, Kalnciems, Kalnciema pagasts)
15. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Grīvas skola-3, Vircavas pagasts)
16. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Grīvas skola-4, Vircavas pagasts)
17. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Grīvas skola-6, Vircavas pagasts)
18. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Viršu iela 12, Valgundes pag.)
19. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu(Ziedkalnes 2-15, Vilces pag.)
20. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Piekūni, Valgundes pag.)
21. Par nekustamā īpašuma Stadiona iela 14B, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, atsavināšanu izsolē
22. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Alkšņu iela 28, Svētes pag.)
23. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Liepu iela 19-6, Vircavas pagasts)
24. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Liepu iela 19-2, Vircavas pagasts)
25. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr…. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā” izdošanu
26. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (“Lauksaimnieki”, Emburga, Salgales pag.)
27. Pap.DK.Par pabalsta piešķiršanu Aijai Tračumai
28. Pap.DK. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Graudnieki-4, Jaunsvirlaukas pag.)