21.05.2022.

Apvienotā - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr. 1

18.01.2022

20.01.2022., plkst.15:00

Norise: videokonference

Darba kārtība:
1. Informatīvs. Iesniegums par domes lēmuma pieņemšanu vēlētāju iniciatīvām
2. Informatīvs. Par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar apkures tarifu pieaugumu
3. Informatīvs. Par atvieglojumiem/ pabalstiem sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuriem iepriekš deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jelgavas novada teritorijā
4. Informatīvs. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas