Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli pasažieru autobusam PAZ 32050R

06.05.2016

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 28. jūnijā plkst. 10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, pēc adreses  Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas  pagasts, Jelgavas novads, LV-3031; rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pasažieru autobusam PAZ 32050R, valsts reģistrācijas Nr. DU 5097, izlaiduma gads - 1999.

Izsoles sākumscena 236 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 27.jūnija plkst. 16.00. Izsoles dalībniekiem var iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati iepriekš saskaņojot pa tālr.: 28313550.

Izsoles noteikumi