Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Vilkudārzs", Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2016. gada 12. oktobrī plkst. 10.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam, kadastra Nr. 5448 006 0581 “Vilkudārzs", Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  meža kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.1 sanitārās izlases cirsmai 2,60 ha platībā.

Cirsmas (koksnes) izsoles nosacītā sākumcena 2160,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12. oktobrim plkst. 9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22002558 .

Izsoles noteikumi