Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 31.augustā plkst.9.00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko  atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Priedes”-1, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5474 900 0105, kas sastāv no dzīvokļa 60,8 m² , kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kūts, šķūņa un zemes. 

Izsoles nosacītā sākumcena 1000,00 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 28.augustam plkst.10.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi