Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atkārtota trešā atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Sūnāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2017.gada 16.novembrī  plkst.11:30 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu  trešo atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Sūnāji”, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5474 007 0362, kas sastāv no zemes vienības 0,64 ha platībā.

Izsoles sākumcena –  1080,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 108,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10.novembra plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi