Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Celtnieki”-1, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 13.februārī plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., rīko atklātu otro mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Celtnieki”-1, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54319000020, kas sastāv no dzīvokļa 33,3m2 platībā un kopīpašuma 333/3635 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54319000020001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54319000020.

Izsoles nosacītā sākumcena –1040 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 104EUR ar norādi „Celtnieki-1, Kalnciema pag. izsoles drošības nauda” un izsoles dalības maksa 50 EUR ar norādi „Celtnieki-1, Kalnciema pag. izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kalnciema pagasta pārvaldē, interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā, sekretariātā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 13.februāra plkst.9.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29124567.

Izsoles noteikumi