Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Bangu lauks”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 16.aprīlī  plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Bangu lauks”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5486 006 0065, kas sastāv no zemes vienības 0,9427 ha platībā.

Izsoles sākumcena 1600,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 160,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Valgundes pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 11.aprīļa plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi