Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Birzīte 99”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 12.novembrī plkst.14:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Birzīte 99”, Viesturciems, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5452 003 0495, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0644 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5452 003 0495. 

Izsoles sākumcena 2100,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 210,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 8.novembra plkst.17:00.

Izsoles noteikumi