Otrdiena, 3. Augusts, 2021
Augusts

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Zemgaļu lauks” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2018.gada 15.novembrī plkst.9:30 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu  atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zemgaļu lauks” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54740020054, kas sastāv no neapbūvētas zemes ar kadastra apzīmējumu 5474 002 0054. 

Izsoles sākumcena 10960,- EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1096,- EUR un izsoles dalības maksa 50,- EUR. Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības nomniekam. Nomniekam pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu jāiesniedz līdz 2018.gada 12.novembrim plkst.17.00. Ar izsoles noteikumiem un vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielā ielā 5/7, Jelgavā. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.novembra plkst.17:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi