Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Nomas tiesību rakstiska izsole nedzīvojamai telpai (biroja telpa) Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina nedzīvojamās telpas (biroja telpa  ēkā) 20,4 m² platībā, kas atrodas Svirlaukas ielā 22, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra apzīmējums 54560100280023, nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 1,36EUR bez PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī. Nomas Objekts ir labā tehniskā stāvoklī. Telpu nomas termiņš -trīs gadi.

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus  izsolei var iesniegt līdz 2019.gada 6.februāra plkst.17:00 Jelgavas novada pašvaldības kancelejā, Pasta ielā 37, Jelgavā vai Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Izsoles dalībnieku piedāvājumus izsoles komisija atver pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2019.gada 7.februārī  plkst. 9:30, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes telpās, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā. Piedāvājumu tiek atvērti to iesniegšanas secībā.

Objekta apskati var veikt, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa  tālruni 63085851 vai 29258023.