Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Atkārtota atklāta mutiska (otrā) izsole nekustamam īpašumam Stacijas iela 7A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 18.jūlijā plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko  atkārtotu atklātu mutisku otro izsoli nekustamam īpašumam Stacijas iela 7A, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060495, kas sastāv no  zemes vienības 0,1368 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060495.

Izsoles sākumcena 1008,-EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 100,80,-EUR un izsoles dalības maksa 50,-EUR. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē Lielajā ielā 5/7, Jelgavā, iepriekš piesakoties pa tālruni 27839292.  Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 17.jūlijam plkst.12:00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājas lapā www.jelgavasnovads.lv

Izsoles noteikumi